Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsen havde møde  torsdag d. 21. marts. Læs om status på oprensing af søer, beplantning af grønne områder, referat 21.03.2024

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Vi skal hermed indkalde til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hybenhaven til afholdelse:  Torsdag d. 18. april 2024 kl. 18.30  
Generalforsamlingen afholdes igen i år i Lystrup/Elsted Beboerhus ”Cafeen” , Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup (samme sted som vi plejer). Foreningen er vært for et lettere traktement samt lidt drikkelse. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forgange år.
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Vedtagelse af budget. Kontingent 2024 foreslås ændret til kr. 4.500,-.  
 5. Rettidigt indkomne forslag – Ingen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
   Niels (nr.19) er på valg, genopstiller
   Michael (nr. 37) er på valg, genopstiller ikke 
   Michelle (nr. 87 – suppleant) er på valg, genopstiller ikke
   Michael Holm (nr. 91 – suppleant) er på valg, genopstiller ikke
   Som nyt medlem af bestyrelsen opstiller Ulrik (nr. 18) og Mette (nr. 31). Som suppleant opstiller Michael (nr. 37)
  og Henrik (nr. 15)
   Revisor og revisorsuppleant:
   Allan (nr. 67) er på valg, genopstiller
   Henrik (nr. 24) er på valg, genopstiller
 7. Eventuelt. 
  Der henvises i øvrigt til hjemmesiden, hvor regnskab 2023 og budget 2024 vil forefindes senest 1 uge inden generalforsamlingen.
 8. Mød op og få et par timers fornøjelige timer sammen med beboerne fra foreningen. 
  Vi håber på stor deltagelse.   
  På gensyn – Bestyrelsen:  Niels (19), Michael (37), Ivan (17) og Torben (51).
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsen havde møde 18. januar 2024. Læs referatet bestyrelsesmødejan2024.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat bestyrelsesmøde

Forslag til generalforsamling 2024

Til medlemmer af grundejerforeningen!

Som bekendt afholdes den årlige generalforsamling i april måned, hvor
medlemmerne har mulighed for at fremsætte og få behandlet forslag vedrørende
foreningens forhold og drift.
Vedtægterne tilsiger , at forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar 2024.


Bestyrelsen opfordrer til, at man fremkommer med relevante ønsker til nye tiltag,
ændringer i bestående aktiviteter osv, så foreningen bedst muligt kan leve op til
medlemmernes ønsker. Det forventes at afsender af forslag møder op på
generalforsamlingen og præsenterer dette.

Forslag mailes til bestyrelsen (torbenrask51@gmail.com) inden d. 1. februar 2024.


Når dato for afholdelse af årets generalforsamling er fastlagt, vil der blive udsendt
indkaldelse med nævnte forslag og dagsorden.

På bestyrelsens vegne
Torben Rask nr. 51

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Forslag til generalforsamling 2024

Oprensning af regnvandsbassiner

For et par år siden overtog Aarhus Kommune vedligeholdelsen af vores regnvandsbassiner.

Vi er nu blevet kontaktet af selskabet Hededanmark, som kommunen har udpeget til at varetage opgaven.  

Vi er endnu ikke bekendt med tidspunktet for udførelsen af oprensningen og hvilket arbejde, dette indebærer, herunder også, om det omfatter begge regnvandsbassiner eller udelukkende regnvandsbassin ved legepladsen. Men vi forventer, at vandspejlet vil blive markant mere synligt, og beplantning  i vandkanten fjernes. Nærmere info følger.

Pasning af de grønne områder

Vi har netop afholdt års gennemgang af de grønne arealer med vores leverandør, Tolstrup Anlægsgartner. Generelt har vi været tilfredse med deres arbejde, dog med enkelte punkter (manglende græsklipning og diverse fjernelser af ukrudt). Vi afventer nu udkast til aftale gældende for 2024 fra dem.

Samtidig havde vi en dialog med Tolstrup omkring den fremtidige vedligeholdelse og tiltag.

Området ved legepladsen og det tilhørende regnvandsbassin har længe været misligholdt og givet mange snakke i bestyrelsen. Området er præget af meget misvækst og buskadser, som er selvsået.

Tolstrups forslag var derfor, at disse buskadser omkring bassinet nedknuses således, at der kommer lys og luft og over tid græs. Dette vil give et markant andet udtryk for området og adgangen til legepladsen vil blive mere integreret i området. Samtidig vil læbæltet ved markerne give en naturligvis grænse for vores område.   

Bestyrelsen planlægger  at arbejdet skal udføres, når Hededanmark har tilendebragt deres arbejde med regnvandsbassinerne, samt at årstiden tillader dette.  

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte tiltag, bedes dette fremsendt på mail til bestyrelsesmedlem Torben Rask inden 1. december 2023. 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Invitation til vinsmagning

Tag din nabo under armen og kom til vinsmagning den 26. oktober 2023

På baggrund af alt for få fællesarrangementer, håber vi på stor opbakning til Hybenhavens egen vinsmagning i Lystrup Beboerhus (cafeen)torsdag den 26. oktober kl. 18.30.

Værten for smagning er Søren Ry Matthiesen fra Stavtrup Vine.

Der vil blive serveret en let anretning.

Tilmelding med symbolsk betaling: indbetales Kr. 50,- per person på Mobile Pay 2873 0692 med note ”vinsmagning husnr. xx” . Deadline 13. oktober. Ved afmelding betales gebyret ikke tilbage.

Vi håber på mange tilmeldte.

Læs mere her nedenfor:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Invitation til vinsmagning

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsen havde møde 28. september. Læs om status på reparation af legeplads, hegnsag og planlagt vinsmagning i oktober. bestyrelsesmødesep2023

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsen havde møde 5. juni. Læs om status på reparation af legeplads, hegnsag og planlagt vinsmagning i oktober. Bestyrelsesmøde Juni2023

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde

Referat og beretning fra generalforsamling 2023

Grundejerforeningen Hybenhaven afholdte 20. april sin årlige generalforsamling.

Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen finder du her.

Her kan du læse om stigende udgifter til vinterrydning, vedligehold af legepladserne mm.

Husk at kontingent er steget til kr. 3.500,00 og skal være indbetalt senest d. 31, maj 2023 (husk at påføre adresse i posteringstekst tak) .

Beløbet indbetales til Djurslands Bank. reg.nr. 7265, kontonr. 1138884

Betal rettidigt og spar rykkergebyret.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat og beretning fra generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vi skal hermed indkalde til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hybenhaven til afholdelse: 

Torsdag d. 20. april 2023 kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes i år igen fysisk ved fremmøde i Lystrup/Elsted Beboerhus, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup (samme sted som vi plejer). Foreningen er vært for et lettere traktement samt lidt drikkelse. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forgange år.
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Vedtagelse af budget.
 5. Rettidigt indkomne forslag – Ingen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
   Karina (nr.87) er på valg, genopstiller ikke
   Ivan (nr.17 ) er på valg, genopstiller
   Torben (nr.51) er på valg, genstiller
   Revisor og suppleanter er ikke på valg i år.
 7. Eventuelt.
  Der henvises i øvrigt til hjemmesiden, hvor regnskab 2022 og budget 2023 vil forefindes senest 1 uge inden generalforsamlingen.
  Mød op og få et par timers fornøjelige timer sammen med beboerne fra foreningen.
  Vi håber på stor deltagelse.
  På gensyn
  Bestyrelsen: Niels (19), Michael (37), Karina (87), Ivan (17) og Torben (51).
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling