Fastelavn i Hybenhaven 2017 søndag d. 26/2

Vi vil gerne invitere alle børn og voksne i Hybenhaven til fastelavnsfest

Skærmbillede 2016-01-11 kl. 20.13.56

søndag d. 26/2 kl. 14 på legepladsen

Vi slår katten af tønden og byder på saft og en fastelavnsbolle.

Medbring selv en kande kaffe og en kop.

Når kattekongen og kattedronningen er kåret, er der godteposer til alle børn.

Tilmelding til Lene senest d. 19.2 på mail: lenejgsen@hotmail.com eller tlf. 51326337

Ved tilmeldingen bedes angivet: Antal børn og deres alder, antal voksne og husnummer.

Vi håber, at I har lyst til at være med. Det plejer at være koldt! – husk det varme tøj

Mange hilsner Mette nr. 37 og Lene nr. 43

wp-1454860634356.jpg

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Fastelavn i Hybenhaven 2017 søndag d. 26/2

Husk at betale for sommerfesten

Husk sidste frist for betaling til sommerfesten er fredag 19. august via
mobilepay til 61209347 – Anders Hornbæk. Husk at angive husnummer.

Hvis der er nogen som har glemt at tilmelde sig til festen kan I nå
det endnu. Der har været flot tilmelding – i alt 104 tilmeldte – så festen gennemføres.

Vi mødes lørdag den 10. september ved teltet på legepladsen kl. 16.00.
Vi forsøger at gøre det nemt med et koncept, der minder om tidligere år, hvor man selv medbringer:
· mad (kød) til grill
· Salat, brød m.m.
· service
Der vil være overraskelser til børnene!

For at festen kan gennemføres har vi behov for, at 1 fra hver tilmeldte husstand går ind på vedlagte Doodle Link
http://doodle.com/poll/y2b8znx9k68x6mte#table
og tilmelder sig minimum en af de 8 opgaver, der er lagt ind – husk at trykke på knappen, der viser alle 8 aktiviteter.

Alle bedes melde sig ind på Doodlen senest fredag den 19. august – samt indbetale Kr. 50,00 pr. voksen og kr. 25,00 pr. barn – dette dækker bl.a udgifter til telt samt børneaktivitet.
Man medbringer selv drikkevarer – der vil dog også være mulighed for at købe kolde fadøl til 10 kr. – ½ liter.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

1. høringsrunde om vindmøller afsluttet

Første offentlighedsfase om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Aarhus Kommune sluttede den 21. juni 2016. Der er indkommet ca. 155 høringsbidrag i alt.

Du kan læse mange af høringssvarene inde på den digitale høringsplatform hos Aarhus Kommune: https://voresenergi-aarhus.dk/debat/

Primo 2017 forventes det, at byrådet bliver forelagt de forslag og bemærkninger, der er indkommet i første offentlighedsfase. Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om indholdet for det videre arbejde med en temaplan for VE-anlæg.

Efterfølgende udarbejdes et forslag til temaplan for VE-anlæg, som vil komme i offentlig høring. Her har du igen mulighed for at komme med dine bemærkninger, som vil blive forelagt byrådet inden byrådet træffer endelig beslutning om temaplanen for VE-anlæg i Aarhus Kommune.

Følg med i udviklingen ved at melde dig til Aarhus Kommunes nyhedsbrev om emnet: https://voresenergi-aarhus.dk/kontakt/tilmelding-nyhedsbrev/

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 1. høringsrunde om vindmøller afsluttet

Referat fra Generalforsamling

Grundejerforeningen afholdte generalforsamling i sidste uge. I 2016 slipper medlemmerne for at betale kontigent på grund af en gunstig økonomi i foreningen. Desuden blev der lavet nye festudvalg.

Læs mere her:

Formandens beretning for Hybenhavens Grundejerforening 2016

Referat

Desuden blev Aarhus Kommunes planer om opstilling af vindmøller diskuteret. Hvis du har en holdning, skal du give den til kende over for kommunen senest 21. juni. Læs mere om det her:

Planer om vindmøller

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Høring om vindmøller

Aarhus Kommune er i gang med at planlægge og udpege nye områder, hvor der kan opstilles vindmøller og solcelle anlæg. Området nord for Hybenhaven kunne blive et af de steder. Emnet vil også blive debateret på næste uge generalforsamling i Grundejerforeningen.

Kommunen inviterer til workshops og borgerinput både på nettet og ved en række møder. De afholdes på følgende dage og der er tilmeldingsfrist fredag 15. april. kl. 12. Alle kan påvirke processen og komme med deres kommentarer.

DEN 18. april 2016
TID: KL. 17-21
STED: MEJLBY FORSAMLINGSHUS
GAMMEL KALØVEJ 15 – 17, 8530 HJORTSHØJ

DEN 19. april 2016
TID: KL. 17-21
STED: BORUM FORSAMLINGSHUS
BORUM BYVEJ 13 , 8471 SABRO

DEN 20. april 2016
TID: KL. 17-21
STED: SOLBJERGSKOLEN/FESTLOKALET
KÆRGÅRDSVEJ 4, 8355 SOLBJERG

Tilmelding til en workshop kan ske direkte fra dette link:

https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=38395

Se debatfolder og debat kommunens hjemmeside på dette link:

https://voresenergi-aarhus.dk/

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Hybenhaven indkalder til den årlige generalforsamling.

Den holdes tirsdag d. 19. april kl. 19 i Elsted Lystrup Beboerhus.

Dagsorden og regnskab kan hentes her:

Dagsorden 2016

Regnskab GF Hybenhaven 2015

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Årets kattekonge er fundet

Stort tillykke til årets kattekonge og dronninger ved den årlige tøndeslagning.

image

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fastelavnsfest på legepladsen

Skærmbillede 2016-01-11 kl. 20.13.56

Vi vil gerne invitere alle børn og voksne i Hybenhaven til fastelavnsfest søndag d. 7/2 kl. 11 på legepladsen.

Vi slår katten af tønden og byder på en kop kaffe/saft samt en fastelavnsbolle.

Når kattekongen og kattedronningen er kåret, er der godteposer til alle børn. 

Tilmelding til Lene senest d. 1.2 på mail: lenejgsen@hotmail.com eller tlf. 51326337.

Ved tilmeldingen bedes angivet: Antal børn og deres alder, antal voksne og husnummer.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Fastelavnsfest på legepladsen

Sagen om ejendomsskat fortsætter

Klagesagen over ejendomsskatten fortsætter. Advokatfirmaet Rafn og Søn, som fører sagen for mange grundejere i Hybenhaven, har klaget over Skats afvisningen af sagen.

Læs korrespondancen mellem Grundejerforeningen og advokatfirmaet nedenfor:

—–Oprindelig meddelelse—–
Fra: Louise Kjær Kristensen [mailto:lkk@rafnogsoen.dk]
Sendt: 22. oktober 2015 11:16
Til: Claus Dalsgaard Jørgensen
Emne: RE: G/F Hybenhaven – 8520 Lystrup

Hej Claus,

Vi har modtaget agterskrivelsen fra SKAT, og vi er ikke enige nej. De ting vi er uenige i, er bl.a. fortolkningen af dokumentationskravet, og at SKAT ikke har behandlet vores indsendte materiale vedr. ekstrafundering.
Vi har derfor sendt en klage over agterskrivelsen d. 22/9 og afventer nu svar på denne.

Hvis du ønsker mere information om sagen, er du velkommen til at kontakte mig igen.

Fortsat god dag.

Med venlig hilsen

Louise Kjær Kristensen
Administrationen

Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
Tlf.  +45 70 27 27 41
www.rafnogsoen.dk
lkk@rafnogsoen.dk

—–Original Message—–
From: Claus Dalsgaard Jørgensen [mailto:claj@nykredit.dk]
Sent: 20. oktober 2015 10:31
To: ‘info@rafnogsoen.dk
Subject: G/F Hybenhaven – 8520 Lystrup

Kære Rafn & Søn

På vegne af vores grundejerforening og de grundejere som I repræsenterer, er jeg meget interesseret I at høre nærmere om jeres vurdering af vedlagte skrivelse fra Skat.

Herunder er vi naturligvis specielt interesserede i at høre om I er uenige – og om I efterfølgende har givet Skat besked herom.

På forhånd tak,

Venlig hilsen
_______________________________
Formand
Claus Dalsgard Jørgensen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Har du husket at betale kontigent

Det er tid for kontingentindbetaling for 2015. Der blev på generalforsamlingen fastholdt et kontingent på kr. 3.000 pr. husstand.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto senest 31/5-2015. Kontodetaljer er: Reg. nr. 4610 Kontonr. 10812380 (indbetalingen bedes foretaget med tydelig angivelse af husnummer/indbetaler).

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar